Jak wybrać najbardziej przydatne szkolenie w koncepcji NDT Bobath?

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, wymyślone jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest faktycznie szeroko używana na całym świecie w terapii maluchów również dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, prowadzony przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały główną kwestię w rozwijaniu tej strategii w leczeniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane również jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest szczególnie potrzebne w terapii wcześniaków, niemowląt oraz maluchów najmłodszych.
Założenia oraz metody działania stosowane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest często uznawane również nie wywołują kontrowersji. Ta metoda terapeutyczna koncentruje się na poprawie funkcji ruchowych, koordynacji oraz ogólnego rozwoju u schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces rozwoju oraz adaptacji organizmu do bycia w codziennym życiu. Jej elastyczność i skuteczność przyczyniły się do jej powszechnego wykorzystania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka również ich wpływ na przebieg dziecka: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak różne elementy sensoryczne i fizyczne oddziałują na siebie wzajemnie w procesie rozwoju maluszka. Będzie to obejmować zarówno teorię, jak i praktyczne wykorzystania w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i ocenie różnych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli dobrze diagnozować problemy chorych i dostosowywać odpowiednie podejścia terapeutyczne.
3. Doskonalenie umiejętności w kierunku oceny oraz analizy kłopotów dzieci z MPDz: Kursanci będą kształtować się efektywnych form analizy oraz praktyki kłopotów powiązanych z MPDz u niemowląt, co pozwala im lepiej zrozumieć potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.


4. Doskonalenie zdolności skutecznego wykorzystywania metod oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na konkretnych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego stosowania różnych technik oraz wspomagań w pracy z dziećmi z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zaciekawionego lub jego opiekunów: Kursanci będą doskonalić umiejętności w tworzeniu dostosowanych programów leczniczych dla swoich maluchów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności oraz Zdrowia (ICF) oraz dane zdobyte podczas wywiadu, badań klinicznych oraz testów, a dodatkowo oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Zapoznanie się z formami współpracy z opiekunami| pacjenta oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie zalecał doskonalenie zdolności współpracy z opiekunami maluchów, łącząc ich w proces terapeutyczny i gwarantując im dobre wsparcie oraz edukację, aby mogli skutecznie pomagać dziecku w domu również w zwyczajnym życiu.